Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmelerine, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili görevlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığı hizmetinin kapsamını; öncelikli olarak eşler arasında ya da yakın ve geniş aile çevresindeki diğer bireylerle yaşanan ilişkilere dayalı sorunlar, ailenin yaşam dönemlerine uygun yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımının yanı sıra, aile sağlığı, para, beslenme gibi yaşam kalitesini etkileyen diğer tüm yaşamsal konular oluşturmaktadır.

Aile Danışmanlığında önemli olan ailenin bilimsel yöntemlerle çeşitli destek teknikleri kullanılarak interaktif bir şekilde gözlemlenmesi/değerlendirilmesi sonucunda danışmanlık hizmetinden optimum koşullarda en yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamaktır. Enstitümüzde bireysel psikolojik danışmadan farklı olarak aile, “grup dinamiği” dikkate alınarak değerlendirilmekte, aileyi oluşturan bireylerle bireysel olarak değil aile grubu üyeleri olarak ilgilenilmektedir. Enstitümüze gelmenizi gerektiren en önemli durum; sizlerin aile üyeleri olarak bireysel sorunlarınızın ailenizin yaşadığı sorunlara dönüşme eşiğinde olduğunu hissettiğiniz andır. Bu durum aile danışmanlığının kapsamına girmektedir. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkilerinin tüm aileyi kapsadığını ve çözüm sürecinde ailenin tüm bireylerinin bir bütün olarak belirleyici olduklarını düşünürsek; ilişkiler bağlamında bireylerin, arkadaşlık, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Enstitümüzde aile danışmanlığı kapsamında; ilişkilerin temelini oluşturan, duygu yönetimi ve kontrolü ile iletişime dayalı sorunlarla ilgilenerek çözüm için yol göstermeye çalışmaktayız. Aile Danışmanlığı; sadece ilişkilerin devamına yönelik hizmet verilen bir süreç değildir. Bazen ilişkilerin ve aile birliğinin sonlandırılmasında ‘’hasarsız ya da en az hasarla sağlıklı bir ayrılığın” gerçekleşmesi için de aile danışmanlığının sağlayacağı destek hizmetine ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır.

Aile ilişkileriniz, eşinizle/partnerinizle ilişkileriniz ya da kendiniz için aile danışmanlığı almaya karar verdiğinizde; geriye sadece uygun uzmanı bulmak kalıyor? Psikolojikdanışmanlık, psikiyatrikdanışmanlık ve ailedanışmanlığı süreçlerinin birbirinden farklı olduğunu hatırlatalım. 

Öncelikle bunlardan hangisine ihtiyacınız olduğuna, sonra kimi, neden, nasıl seçeceğinize karar vermelisiniz. Google araştırması yapmak bu konuda yeterli değil. 

Bu nedenle; 

  1. Seçeceğiniz danışmanlık süreçlerine uygun bir uzman bulmak ve yeterliğine dair araştırma yapmak gerekiyor. 
  2. Tavsiye almak, arkadaşların önerileri özellikle danışmanın nasıl iletişim kurduğunu ve hangi belirli eylemleri önerdiğini anlamanızda yol gösterici olsa da yeterli değildir, seçtiğiniz danışman size özgü bir güven yaratmalıdır. Ücret kadar, sizde uyandırdığı güven hissi önemlidir. 
  3. Kendinizi fiziksel mekan ve kişi olarak yanında iyi hissetmediğiniz, enerjisi size iyi gelmeyen bir danışmanın uzmanlığından fayda sağlayamazsınız. 
  4. Birlikte yol alabileceğinizi düşündüğünüz birini bulmanız önemlidir. Daha sonra bazı soruların yanıtlarını arayabilirsiniz; 
  • (I) Danışmanınızın profesyonel yeterliği nereden gelmektedir? 
  • (II) Hangi alanlarda deneyim edinmiştir? 
  • (III) Aile danışmanlığında hangi yaklaşımı benimsemektedir? 
  • (IV) Yaşı, dünya görüşü ve cinsiyeti sizin için önemli midir?