Kurumsal – Kapsam

  • Resmi ve özel kuruluşlara yönelik tematik seminerler/eğitimler (kurumların belirlenen ya da talep edilen ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilen/uygun olan temalardan oluşmaktadır)
  • Eğitici Eğitimleri/Seminerleri (Genel olarak, hizmet içi eğitim yöntemleri kapsamında eğitim programları planlanmaktadır. Amaç, hizmet içi eğitim etkinliklerinde görev alacak bireylerin eğitim becerilerini geliştirmektir.)

Amacımız kurumunuz için bireysel ve profesyonel yaşama ilişkin konuları bir uzmanla tartışarak değerlendirme olanağı sunan bir yaşam boyu öğrenme platformu oluşturmaktır. Bu bağlamda, çalışanlarınızın iş yaşamı memnuniyeti için yaşama odaklanan yüz yüze iletişim ve etkileşim ortamı yaratmayı öğrenerek sürdürebilmelerini kurumsal düzeyde desteklemenize rehberlik etmektir.

Eğitim ve seminerlerde süre ve içerik kurumunuzun ihtiyaçlarına göre belirlenir, kurumsal amaçlar doğrultusunda eğitimler ve seminerler planlanarak gerçekleştirilir.