Prof.Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

Adı – Soyadı: Şengül HABLEMİTOĞLU
Doğum Tarihi: 25.09.1965
Adres: Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü-Hae Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. (Eski 2. Cad.) No 52/1 Bahçelievler Çankaya Ankara
Telefon: +90 312 213 2351
E-posta: sengul@hablemitoglu.net
hablemit@gmail.com
shablemitoglu@eul.edu.tr

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Ziraat Fakültesi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Ankara Üniversitesi 1986
Y.Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri ABD Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1989
Doktora Aile ve Tüketici Bilimleri ABD Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1996
Doçent Aile ve Tüketici Bilimleri ABD Ankara Üniversitesi 1998
Profesör Aile ve Tüketici Bilimleri ABD Ankara Üniversitesi 2005

 

Yüksek Lisans Tezi: “Ankara’da Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Yaşlı Kadınların Ekonomiye Yönelik Tutumları ve Tüketim Davranışları Üzerinde Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (05.09.1989)

Doktora Tezi: “Kırsal Ailede Kadının İş Modelleri ve Kararlara Katılımı”. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (10.04.1996)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Aile ve Tüketici Bilimleri 1987-1997
Dr.Ar.Gör.   Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Aile ve Tüketici Bilimleri 1997-1998
 

Visiting Scholar

 

USA, Purdue University Faculty of Liberal Arts                                  Women’s Studies Program  

1997

Doçent Ankara Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 1998-2005
Profesör Ankara Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 2005-2008
Profesör Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 2008-2015
Profesör Lefke Avrupa Üniversitesi sağlık bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 2016-

 

Yönetilen (Danışmanlık Yapılan)Yüksek Lisans Tezleri :

*Ailelerin Konut Satın Alma Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma(Baran, H., 2007)

*Üniversite Öğrencilerinin Yaşamdaki Riskleri Algılamaları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi ( Yıldırım, F., 2007 )

*Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine Göre Konutların SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

(Erdem, E., 2008 )

*Etnosentrik ( Ulusal Menşeli Ürün) Tüketim Davranışlarına Toplumsal Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi: Bir Tüketim Değerleri Modeli Uygulaması ( Keleş, M., 2008)

*Depresyon Tanısı Alan Hastalarda Evlilikte Diadik Uyumun ve İlişki Kalitesinin Belirlenmesi: Aydın İlinde Bir Araştırma (Ateş Kaçar, D. 2013)

*Menopozun Evlilik İlişkisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Dilek Balık, 2014)

*Sosyal hizmet Öğrencilerinin Müracaatçı Olarak yaşlılarla Çalışma ve Yaşlılara Yönelik tutumlarının Belirlenmesi (Ayşe Mancılık, 2015

 

Yönetilen (Danışmanlık Yapılan) Doktora Tezleri

*Üniversite Öğrencileri Sosyal Adaletten Ne Anlıyor ? Sosyal Adalet İlkeleri Bağlamında Bir Eğilim Belirleme Araştırması (Yıldırım, F., 2011)

*Öğretmenlerin Emeklilik Dönemine Uyumları ve Yaşam Tatminleri (Salman, S., 2005)

 

Yönetilen (Danışmanlık Yapılan) Dönem Projeleri (2001-2009)

*Sürdürülebilir Gelişme Ekseninde Teori(ler)den Günlük Yaşama “Sosyal Adalet”

*Meme Kanseri ve Yaşam Kalitesi: Denizli Örneğinde Çok Değişkenli Bir Analiz

*Erken Ergenlik Çağındaki (12-15 Yaş Grubu) Çocukların Gözü ile Aile Yaşamı Kalitesi: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi

*Siber Toplum: Sanal Gerçeklik Çağında Aile Yaşamının Sosyo-Politiği

*Ev Ekonomisi Teknisyenlerinin İş ve Aile Yaşamına İlişkin Tatmin ve Stres Faktörlerinin İncelenmesi

*Aile Sisteminin Barış Kültürüne Katkıları

*Aile Sisteminde Stres Yönetimi

*Kadın ve Çevre Etkileşiminde Ekolojist Bir Bakış Açısı: Ekofeminizm

*Üniversite Öğrencilerinin Sigara ile İlgili Tutum ve Davranışları Üzerinde Bir Araştırma

*Aile Kapitalinin Kaynak Yönetimi Perspektifinden Yorumlanması

 

Yürütülen Lisans Dersleri

Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler

Sosyal Politika ve Planlama

Sosyal Hizmette Etik

 

Yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Aile İçi Şiddet

Küreselleşme ve Aile

Küreselleşme ve Uluslararası Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmette Feminist Yaklaşımlar

Sosyal Hizmette Yas Danışmanlığı

Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları

Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği

Yaşlı Refahına Eleştirel Bakış

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

P1. Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, Araştırma Projesi

Proje adı: Ankara’da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların Analizi

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2012

Projedeki Görev: Yardımcı Araştırmacı

P2. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje adı: Ergenlerin Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin Ekolojik Model ile İncelenmesi

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2009-2010

Projedeki Görev: Proje Yürütücüsü

P3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Tübitak Projesi

Proje adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Hizmeti Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2008-2011

Projedeki Görev: Proje Yürütücüsü

 

İdari Görevler :

Bölüm Başkanı   Lefke Avrupa Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü          Eylül2016-

Dekan                 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi               2008-2015

Bölüm Başkanı   Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü                                               2008-2010

Bölüm Bşk. Yrd. Ankara Üniversitesi

                           Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü                                2007-2008

 

Bilimsel Kuruluşlar/STK Üyelikleri :

*International Association of Schools of Social Work-IASSW Üyesi

*International Federation of Social Workers-IFSW Üyesi

*T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu YÖK Temsilcisi ve Üyesi 2009-2010)

*Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu Üyesi (2013-2015)

*Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi (2011-2015)

*Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2011-2015)

*Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi (2012-2015)

*Ankara Üniversitesi Yayınevi Kurulu Üyesi (2011-2015)

*Ankara Üniversitesi akademik Yapılanma Komisyonu Üyesi (2011-2015)

*Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi

*Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi

*Politik Psikoloji Derneği Üyesi

*Toplumsal Bellek Platformu Üyesi

*Tüm Öğretim Üyeleri Derneği-TÜMÖD Üyesi

*Lions 118 Çukurca Üyesi

 

Ulusal Düzeyde Kurumsal Eğitim/Seminer Çalışmaları (2008-2015 yılları arasında)

*Yaşlı Bakımında Gönüllü Desteği ‘’Eğitim Modülü’’ Geliştirme (Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi ile )

*Hastaneler İçin Entegre Bir ‘’Sosyal Hizmet Modeli’’ (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasta Hakları Koordinasyon Birimi ile)

*Ameliyathane Hemşireliği : Takım Oyununun Vazgeçilmez Üyesi (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasta Hakları Koordinasyon Birimi ve Cerrahi Hemşireliği birimi ile)

  • Kişisel Gelişim Eğitimi
  • Eğitici Eğitimi

*Herkes İçin ‘’Sağlık Okur-Yazarlığı’’ Eğitimi (Ankara Üniversitesi Vakfı Özel Lisesi Rehberlik Zümresi ile)

*Ayrımcılığa Karşı ‘’Eşitlik ve Çeşitlilik’’ Eğitimi İbn-i Sina Hastanesi Hasta Hakları Koordinasyon Birimi

 *Kariyerinizi Yönetmek İçin Kendinizin ‘’Avatarı’’ Olmak Ankara Güven Hastanesi Sağlık ve Destek Hizmetleri Personeli

*BETED Eğitimleri;Aile Danışmanlığı Eğitimleri ve Yas Danışmanlığı Eğitimleri

*Psiko-Drama Enstitüsü; Aile Danışmanlığı Eğitimleri

*Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimleri Koordinasyonu ve Eğitmenliği

*Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kariyer Günleri Kariyer Gelişimi İçin Kariyer Yönetimi

*ISKEP Projesi ‘’Employment and Social Support Services Coordination and Implementation Model for Integration for Disadvantaged Persons ‘’ Non-Key Trainer olarak

 

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli ve SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. YILDIRIM, F., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ABUKAN, B. (2014). Bir Grup Yaşlı Birey Üzerinde Thunder Bay Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(2), 21-36 (Ebsco Host, Index  Copernicus, Asos Index, Türkiye Atıf Dizini, Tübitak Ulakbim).

A2. YILDIRIM, F., HABLEMITOGLU, S. ve BARNETT, R. Reliability and Validity of A Turkish Version of The Passionate Love Scale. Social Behavior and Personality, 42(4): 673-684, 2014 (SSCI).

A3. OZKAN, Y., PRUTCUOGLU, E. and HABLEMITOGLU, S., 2011. Interpersonal Impact of The Poverty on Children. International Journal of Academic Research, 2(6):172-178.

A4. HABLEMITOGLU, S., OZKAN, Y. and PURUTCUOGLU, E., 2010. The Assesment of The Houses in the Theory Maslow’s Hierarcy of Needs. European Journal of Social Sciences, 16(2):222-228.

A5. HABLEMITOGLU, S., OZKAN, Y. and PURUTCUOGLU, E., 2010. The Millenium Child Poverty in Developing Turkey. The Journal of International Social Research, 3(12): 230-237.

A6. HABLEMITOGLU, S. ÖZMETE, E., 2010. Sustainable Water Management: A Case Study on Saving Behaviour of Turkish Women for Domestic Water Usage. European Journal of Social Sciences, 12(3): 447-456.

A7. HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F., 2008. The Relationship Between Perception of Risk and Desicion Making Styles of Turkish University Students: A Descriptive Study of Individual Differences. World Applied Sciences Journal, 4(2): 214-224. (ISC, EBSCO Inc., CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-Journals Database, Index Copernicus)

A8. HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F., 2008. Gender Differences in the Influence of Egocentrism and Focalism on Turkish Young Peoples Optimsm: Are Young Men More Optimistic or Young Women More Realistic? World Applied Sciences Journal 5(1):42-53. (ISC, EBSCO Inc., CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-Journals Database, Index Copernicus)

A9. HABLEMİTOGLU, S., 2004. Investment in The Future for Realization of A Right: Girl’s Education in Turkey. AnAlize-The Journal for Feminist Analysis, 15(2):35-42. (DOAJ, e-Journals Database)

A10. HABLEMİTOGLU, S., GONEN, E., 1991. Elderly Women in Turkey: An Economic Viewpoint. International Journal of Sociology of the Family, 21(1):85-96. (HABLEMİTOGLU, S., GONEN, E., 1991. Elderly Women in Turkey: An Economic Viewpoint. In Roles of Women in Muslim Countries (Ed.by; M. Singh Das) M.D. Pub. Put. Ltd., New Delhi)

A11. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1989. The Socio-Economic Status of Women in Turkey. Turkish Review, 3(16): 143-150.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. YILDIRIM, F. and HABLEMITOĞLU, Ş., 2013. Ecological Literacy for a Sustainable Future: Proposal of an ‘’Eco-Sociological Model’’. Rural Environment. Education. Personality. (REEP), 6th International Scientific Conference Proceeding Book in Chapter of Ecology of Education, No:6: 46-50, Jelgava.

B2. HABLEMITOGLU, S. and YILDIRIM, F. , 2012. Studying the Impact of Gender Mainstreaming on Identifying Risks in Early Adolescence and on Risk Aversion Attitudes: An Ecological Model Proposal. International Justice for Children Symposium, 5-7 December, Ankara, Turkey (Oral Presentation).

B3. YILDIRIM, F. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 2012. Erken Ergenlik Döneminde Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi: Ekolojik Bir Model Önerisi. Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, 5-7 Aralık, Ankara.

B4. HABLEMITOGLU, S., OZMETE, E. and YILDIRIM, F., 2011. Social Control Versus Social Vulnerability and Dependence Risk: Ecological Approach, Ankara, Turkey (Oral Preseantation).

B5. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2009. Meme Kanserinden Sonra Yaşam: Fiziksel, Sosyal ve Duygusal Refaha Tedavi Sürecinin Etkisi. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi: Değişim ve Güçlenme, 13-16 Ekim, İzmir.

B6. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2009. Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Popülizm Kıskacında ‘’Sosyal Haklar’’. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, 22-23 Ekim, Antalya.

B7. BAYRAM, N., DOGAN, A., HABLEMİTOGLU, S. and OZKAN, Y., 2009. Life satisfaction and financial deprivation among high school students with Turkish background. A Study from Germany. IInd International Congress of European Turks, May 14-16, 2009 / Antwerp – Belgium.

B8. HABLEMITOGLU, S., OZMETE, E. and BAYOGLU, A.S., 2009. The Ecological Framework Of Violence Against Women In Turkey: A Life-Cycle Approach. “Rural Environment, Education, Personality“, 29-30 May, Institute of Education and Home Economics and Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia.

B9. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Understanding Gender To Prevent Abuse and Trauma Depending on Violence: The Ecological Approach. 3th International Conference on Women’s Studies: Gender at the Crossroads: Multi-diciplinary Perspectives, 20-22 April, North Cyprus, Famagusta.

B10. HABLEMITOGLU, S., 2008. Logic of Relation Between Consumerism and Peace: To Understand Consumerism in Post-Modern Life. 1st International Conference on Social Sciences, 21-22 August, İzmir.

B11. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2008. Hollanda Türk Toplumunda Bir Grup Çalışması Deneyimi: Çok Kültürlülük Bağlamında Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Algılanması ve Aile İçi Şiddet. I. Çok Kültürlülük Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23 Şubat Antwerb, Belçika.

B12. HABLEMITOGLU, S., 2007. Women and Violence: A Research on Perceptions of Turkish Community in Holland. 1st International Conference on Sociology, May 14-17, Athens,Atiner, Greece.

B13. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2006. Çalışan Evli Kadınların Yaşam Tatmininin Farklı Boyutları ile İrdelenmesi. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi-Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 22-24 Mart, Ankara.

B14. HABLEMITOGLU, S. and OZMETE, E., 2005. Ethical Approach to Economic and Rational Water Consumption. International Symposium Water for Development Worldwide. 7-11 September, Ministry of Energy and Natural Resources Istanbul.

B15. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Türkçü Akım ve Kadın Hareketi. Yeni Dünya Düzeni Kadın ve İrtica Uluslararası Konferansı, 18-20 Şubat, Ankara.

B16. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1992. Tüketici ve Çevre Bilinci. III. Milletlerarası Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları Sempozyumu, 14 Mart, İstanbul.

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve yayınlanmayan, özeti yayınlanan ya da poster bildiriler

C1. ÖZDEMİR, B., YILDIRIM, F. & HABLEMİTOĞLU, Ş. (2015). Health Literacy as a Potential Indicator for the Active Ageing Index: A Conceptual Analysis. Active Ageing Index International Seminar, Poster, 16-17 April, Brussels, Belgium (Poster)

C2. YILDIRIM, F., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZTAŞ, D. (2013). “Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Sosyal Kapital Yaklaşımı”. 1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 7-8 Aralık, İstanbul.

C3. Yıldırım, F., Öztaş, D. ve Hablemitoğlu, Ş. (2013). Bir Sağlık Sorunu Olarak Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde “Ekolojik Yaklaşım”. Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu, 167-177, 27-28 Haziran, İstanbul.

C4. YILDIRIM F., BARNETT, R. V. & HABLEMİTOĞLU, S., 2012. Love Types and Subjective Well-Being among Young Peoples: What is the Impact of Culture? Society for Research on Adolescence, 14th Biennial Meeting, Poster, 8-10 March, Vancouver, Canada (Poster)

C5. HABLEMITOGLU, S., 2011. Social Computing as an Opportunity of Cultural Diversity: What Can Be Done for Social Inclusion. International Diversity Conference, June 27-28, Neu-Ulm University, Gemany (keynote speaker).

C6. HABLEMİTOĞLU, Ş.,  ÖZMETE, E. and YILDIRIM, F., 2011. Evde Bakım Modelleri ve Örnek Uygulamaları. Uluslararası Yaşlanma ve Yaşlılık Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim, Bursa, Türkiye.

C7. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2011. 125. Doğum Gününde Şefika Gaspıralı Konuşuyor Olsaydı. Kırım Uluslararası Kadın Kongresi, 13-15 Ekim, Simferepol.

C8. HABLEMITOGLU, S., VAROL, F.C., and OZKAN, Y., 2010. Transition to Adulthood in Foster Care: A Discussion. III. International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, July 28-30, Padua.

C9. SARP, N., HABLEMITOGLU, S., 2010. Gender Diversity and Equality of Healthcare System in Turkey. Diversity and Equality in Healthcare Leonardo Partnership Projects Mobility Meeting, July 5-9, London.

C10. HABLEMITOGLU, S. and OZMETE, E., 2010. Human Development Approach To Youth in Turkey: Neither Child Nor Adult-Therefore ‘’Invisible’’. 2010 Joint World Conference Social Work and Social Development, June 10-14, Hong Kong.

C11. HABLEMİTOĞLU, Ş., PURUTÇUOĞLU, E. ve YILDIRIM, F., 2010. Kadınlar Jinekolojik Muayeneden Neden Korkarlar? Uluslararası Kadın ve Sağlığı Kongresi, 3-5 Haziran, Sakarya ( Poster ).

C12. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2010. Aile İçi Şiddeti Önlemek Çocuk Suçluluğunu ve Mağduriyetini Azaltır mı? Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, 27-28 Mayıs, Diyarbakır.

C13. SARP, N., HABLEMITOGLU, S., ESATOGLU, A.E. and YASAR, Y.G., 2010. The Need For Mainstreaming Gender Perspective into Health System in Turkey. Diversity and Equality in Healthcare Leonardo Partnership Projects Mobility Meeting, April 7-8, Dublin.

C14. OZKAN, Y. and HABLEMITOGLU, S., 2009. Identity Crisis of Turkish Youth in Europe: Neither Turkish nor German. IInd International Congress of European Turks, May 14-16, 2009 / Antwerp – Belgium.

C15. HABLEMITOGLU, S., 2008. Work and Family Satisfaction and Stress Factors as Percieved by Home Economists in Turkey. IFHE 100th Anniversary World Congress Home Economics: Reflecting the Past – Creating the Future, July 26-31, Lucerne/ Switzerland.

C16. HABLEMITOGLU, S., 2008. Hearth and Home: The Hestian Paradigm as a Critique of Human Actions. 2nd International Conference on Sociology May 12-15, 2008, Athens, Greece.

C17. HABLEMITOGLU, S., 2006. Gender and Domestic Violence: Cultural Interaction. Conferentie Over Eergerelateerd en Huiseljik “ Dicht Bij Huis “, Avrasya Foundation, February 12-13, Den Haag, Netherlands.

C18. HABLEMITOGLU, S., OZMETE, E., 2005. Home Economics Leadership in Turkey. IFHE Annual Meeting, 4-8 February, Bonn. (HABLEMITOGLU, S. and OZMETE, E., 2007. Home Economics Leadership in Turkey. Newsletter of the Home Economics Institute of Australia. April:16-17.)

C19. Gönen, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., Özmete, E., 2002. Evde Tek Başına: Kendi Kendine Bakım Çocuklar İçin Kaliteli ve Güvenli Bir Seçenek midir ? Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, 2-3 Mayıs, İstanbul.

C20. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dünyası Topluluklarının “Kadın Gündemi”. 1. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı, 6-8 Mayıs, İstanbul.

 

D. Yazılan ulusal kitaplar/kitap bölümleri :

D1. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2016. Kadınlar ve Yas Süreci. İçinde, Hastalıkta ve Sağlıkta Kadın Olmak (Editörler: Alev Keser, Filiz Yıldırım ve Melike Kaplan), s. 207-217, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara. 

D2. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2016. Yaşlanmanın Kadınlaşması. İçinde, Yaşlılık Sosyolojisi (Editör: Harun Ceylan), s. 119-138, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

D3. ÖZDEMİR, B., YILDIRIM, F. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 2015. Aktif Yaşlanma İçin Sağlık Okuryazarlığı. İçinde, Sağlık Okuryazarlığı (Editörler: Filiz Yıldırım, Alev Keser), s. 75-90, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

D4. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2012. Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Gözüyle “Subjektif Refah”. İçinde, “Aile ve Çocuk” Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına (Editör Prof.Dr.Neriman Aral), s. 201-215, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

D5. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2011. Yoksulluğun Azaltılmasında ‘’Sosyal Kapital’’ Yaklaşımının Düşündürdükleri: Eleştiriler ve Gerçekler. İçinde, Bilsay kuruç’a Armağan (Editörler: Serdar Şahinkaya ve İlter Ertuğrul), Mülkiyeliler Birliği Yayınları No: 2011/2, s… 773-790, Ankara.

D6. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2010.Yaşlı Refahı: Yaşlılar İçin Sosyal Hizmet. Toplum Dizisi I, Kilit Yayınları, Ankara. (288 sayfa).

D7. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2009. Neoliberalizmle Çatışan Sosyal Politikanın Evrensel Rüyası: ‘’Barış Kültürü’’. Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 596, Yay. Haz.lar: P. Esin, İ. Savcı, Ş. Gökbayrak, M.E. Kart ve F.Y. Akkaya, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara (s: 257-274).

D8. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Risk Çağı ve Gençler. Eflatun Yayınları, Yayın No:12, Ankara (168 sayfa), (1. Baskı).

D9. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2005. Toplumsal Cinsiyet Yazıları: Kadınlara Dair Birkaç Söz. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 282, Araştırma ve İnceleme:102, İstanbul (238 sayfa).

D10. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Küreselleşme: Düşlerden Gerçeklere. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 246, Araştırma ve İnceleme: 86, (I. Basım), İstanbul (205 sayfa)

D11. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş. Ve ÖZMETE, E., 2004. Akademisyen Kadınlar. Toplumsal Dönüşüm Yayınları: 241, Araştırma ve İnceleme: 83 (I. Basım ), İstanbul (85 sayfa)

D12. HABLEMİTOĞLU, Ş., EVLER, S., 2002. Patriarka İçin Yapısal Bir Yorum ve Hestian Modeli. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Mezunları Derneği Yayınları Bilim Serisi:2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara (127 sayfa) 

D13. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Kırsal Alanda İşgücü Değeri ile Kadınlar: Bir Toplumsal Cinsiyet Analizi Örneği. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayın No: 225, Ankara (96 sayfa)

D14. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2000. Ankara’da Su Tüketimine İlişkin Tutum ve Davranışlar. DSİ Teknoloji Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Ankara (61 sayfa )

D15. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve HABLEMİTOĞLU, N., 1998. Şefika Gaspıralı ve Rusya’da Türk Kadın Hareketi (1893-1920). Kırım Dergisi Yayını, Ajans Türk Matbaası, Ankara (672 sayfa)

D16. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Çarlık Rusya’sında Türk Kadın Hareketi. Kadınlar Olmadan Asla (Der: Z. Göğüş), Sabah Kitapları: 86, Türkiye’den Dizisi:9 s:83-97, İstanbul.

D17. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1991. Yaşlı Kadınların Ekonomik Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1197, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler: 656, Ankara (65 sayfa)

D18. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Aile Ekosisteminde Değişim ve Stabilite Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1286, Derlemeler:54, Ankara (42 sayfa) 

D19. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Toplumsal Değişme ve Aile: Yapı, Etkileşim ve İşlevleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1284, Derlemeler: 55, Ankara (45 sayfa)

 

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

E1. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. 2012. Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak “Facebook”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1); 1-20.

E2. HABLEMİTOĞLU,Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A. ve YILDIRIM, 2011. Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1):147-163.

E3.HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. VE YILDIRIM, F., 2010. Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları. Yardım ve Dayanışma, 1(2): 33-44.

E4. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2010. Bir Fedakarlık Örneği Olarak ‘’Kan Bağışı ‘’ . Aile ve Toplum, 5(20): 67-78.

E5. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F., 2009. Hamilelikte İnsan Kapitalinin Sürdürülebilirliği: Ergonomik Bir Bakış Açısı. Verimlilik Dergisi, 2010/2: 109-121.

E6. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve Yıldırım, F. 2007. Küresel Toplumda Ailenin Güçlenmesi ve Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimin Önemi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3) 59-73.

E7. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2006. Giysilerde Çok Boyutlu Bir Kalite Göstergesi: Estetik. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): 1-10 .

E8. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2002. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Ekolojik Boyutu. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 12(25): 41-48.

E9. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Bonuslu Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları. Pazarlama Dünyası, 15(90): 4-9.

E10. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Yaşlı ve Aile Etkileşiminin Dayanışma Boyutu. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(1): 51-56.

E11. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Hakları. Standard, 39(459): 41-47.

E12. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. İş ve Aile Sisteminin Dengelenmesinde Kadınların Part-Time Çalışma Olanakları. Verimlilik Dergisi, 27(4): 127-144.

E13. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Teknoloji ve Etik. Standard, 37(439): 78-83.

E14. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1991. Yaşlı Kadınların Tüketim Davranışları Üzerinde Bir Araştırma. Standard, 30(356): 12-15.

E15. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlıların Tüketim Harcamaları. Standard, 29(340): 40-44.

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında tam metni basılan bildiriler:

F1. YILDIRIM, F. ve ÖZTAŞ, D. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. , 2013. Bir Sağlık Sorunu Olarak Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde “Ekolojik Yaklaşım”. Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu, Haziran, İstanbul.

F2. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2012. Yaşlıların Evde Bakımı İçin Toplumsal Destek Sistemi Oluşturmada Gençlerin Katılımı: Kuşaklararası Dayanışmada Bir Model Önerisi. Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildiri Kitabı. 20-21 Mart, Ankara.

F3. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2012. İlköğretim Çağındaki Çocuklar Arasında İnternet Kullanımı ve Benlik Saygısı. 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 24-25 Nisan, Ankara, Türkiye.

F4. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F., 2011. Sosyal Savunmasızlık ve Bağımlılık Riskine Karşı Sosyal Kontrol: Ekolojik Yaklaşım. 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, 20-22 Nisan, Ankara, Türkiye.

F5. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Küreselleşme ve Toplumsal Dönüşümün Bedeli: Türkiye’de Çocuk Kimliğinin Belirsizleşmesi. II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi: Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, 7-9 Ekim, Ankara, Türkiye.

F6. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2009. Bir İyilik Hareketi Olarak ‘’Kan Bağışı’’. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, 20-21 Haziran, Elazığ.

F7.HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2009. Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak ‘’Facebook’’. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık, Ankara.

F8. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F., 2009. Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yaşlılara Hizmet Merkezi”nde Bir Proje: “Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı”. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas.

F9. HABLEMİTOĞLU, Ş., YILDIRIM, F., 2009. Yaşlı Sağlığı ve Bir Sosyal Ekoloji Yorumu. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas.

F10. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve ÇİFCİ, G.E., 2009. Yaşlı Refahının Artırılmasında Evcil Hayvanların Rolü. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Sivas.

F11. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2009. Küreselleşme Sürecinde Aile Yapısı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri: Küreselleşen Dünyada Aile Sempozyumu, 15-16 Nisan, Balıkesir.

F12. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F., 2008. Toplumsal Temelli Yaşlı Bakımı: Bir Sosyal Kapital Yorumu. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim, Ankara (Poster Bildiri).

F13. HABLEMİTOĞLU. Ş. ve YILDIRIM, F., 2008. Erken Ergenlik Dönemindeki (12-15 Yaş Grubu) Çocukların Gözüyle Aile Kapitali: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi. 6. Çocuk Kültürü Kongresi: Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler 13-14 Ekim, Ankara.

F14. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F., 2008. Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon.

F15. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F., 2008. Hamilelikte İnsan Kapitali ve Ergonomi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon.

F16. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve KELEŞ, M., 2008. Etnosentrik Tüketim ve Toplumsal Cinsiyet: Bir Cetscale Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO),11-12 Eylül, İzmir.

F17. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2005. Ütopyadan Gerçekliğe: Yaşlıların Yaşam Kalitesinde Devrim Yaratan Nanoteknolojiler. III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım, İzmir.

F18. HABLEMİTOĞLU, Ş. 2005. Küreselleşmeye Karşı Koymada Ulusal Kültürün Rolü: Medya-Eğitim İlişkisi. Ulusal Eğitim Kurultayı: Küreselleşme ve Eğitim, 11-12 Haziran, Ankara.

F19. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Tüketim Toplumunda Yoksul Olmak. Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, 19-21 Nisan, Ankara.

F20.HABLEMİTOĞLU, Ş., 2003. Yoksullukla Mücadelede Hedef Yaşam Kalitesi Hakkı. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003, 9-11 Ekim, Antalya.

F21. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Türkçü Akım ve Kadın Hareketi. Yeni Dünya Düzeni Kadın ve İrtica Uluslararası Konferansı, 18-20 Şubat, Ankara.

F22. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. 21. Yüzyılda Küresel Dinamikler ve Türkiye’nin Kadın Gündemi. Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-III: 21. Yüzyılda Türkiye. 25-27 Ocak, Ankara.

F23. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gönüllü Kadın Kuruluşlarının Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Yaklaşımları. 4. Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül, İzmir

F24. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., 1998. Kadının İş Rolleri ve Stres. 6. Ergonomi Kongresi, 27-29 Mayıs, Ankara.

F25. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997.Yaşlılık ve Kentsel Yaşam Gerçeği. Yaşlılık ve Kentsel Yaşam Sempozyumu, 19 Mart, Ankara.

F26.GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1996. Yaşlılık ve Performans. Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 20 Mart, Ankara.

F27. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1995. Yaşlılık, Toplumsal Yaşam ve Yaşam Dinamiği. Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru Olgun Gençlik Sempozyumu, 20 Mart, Ankara.

 

G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılmayan ya da özeti yayınlanan bildiriler:

G1. HABLEMİTOĞLU, Ş. (2014). “Kadın ve Çocuklara Yönelik Bir Ayrımcılık Olarak Kayıt Dışılık”. 1. Disiplinlerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu, Sebahattin Zaim Üniversitesi, 16-18 Haziran, İstanbul, (Özet).

G2. YILDIRIM, F., ÖZTAŞ, D. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 2014. Yaşlıların Güçlendirilmesi İçin “Yapabilirliklerinin Genişletilmesi”. 7. Akademik Geriatri Kongresi, s.124, 28-31 Mayıs, Antalya, (Özet).

G3. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2006. Cumhuriyetin 83. Yılında “ Kadın Hala Düzenin Aynası’’. M. Kemal Atatürk’ün 87 Yıllık Düşünsel Yürüyüşü Sempozyumu, 3 Haziran, Ankara.

G4. GÖNEN, E., HABLEMİTOĞLU, Ş., 1996. Yaşlıların Bakımına İlişkin Kararlara Etik Yaklaşım. Sosyal Hizmet Sempozyumu’96, 16-18 Ekim, Ankara.

G5. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1996. Yaşlılık ve Çağdaş Yaşam.   III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 17-20 Nisan, Çanakkale.

G6. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1994. Yaşlıların Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi: Sosyal Devlet Anlayışında Evrensel Bir Yaklaşım. 4. Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı, 26-28 Mayıs, Ankara.

 

H. Çeşitli Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

H1. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2008. Liberalizm Varken Dünya Barışı Bir Hayal. Nasıl, Temmuz/Ağustos: 52-53.

H2. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2007. Batıda Yeni Irkçılık ve İslam Fobisi. 16 Mayıs Ulusal Hukuk ve Tavır Dergisi, Ağustos:5-7.

H3. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2005. Bilim ve Teknolojide Kadının Görünmezliği. Hakimiyet-i Milliye, 2( 2 ): 16-17.

H4. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Kemalist Kadın Devrimine Yönelik Eleştiriler ve Kemalist Kadın Devriminin Anlamı. Hakimiyet-i Milliye, 1 ( 3 ): 14-15.

H5. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Anne Sütü ve Gıda Güvenliği. Bilim ve Ütopya, Eylül(123): 54-57. 

H6. HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., 2004. Sosyal Çevre Kirliliği ve Çocuk. Yaşadıkça Eğitim, Ocak/Mart ( 81): 29-33.

H7. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2004. Devrilen Domino Taşlarından Olmayalım. Öğretmen Dünyası, 25(291): 28.

H.8. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2003. Çocuk Hakları ve Çocukların Yaşam Kalitesi. Çalışma Ortamı, Ocak-Şubat/66: 16-18.

H9. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2002. Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesinde Kadınların “ Üretici, Koruyucu ve Kriz Yönetici” Rolleri. Çiftçi ve Köy Dünyası, 17(214): 22-27.

H10. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Kırsal Kesimde Kadınların Güçlenmesi ve “ Bilgi “ Arasındaki İlişki . Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(203): 17-19.

H11. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Onurlu ve Güvenli Yaşam. Kadınlar Dünyası, Haziran/21: 38-39.

H12. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Ulusal Gıda Güvenliği Politikalarında Bir Ana Akım İnsan Hakkı Olarak “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(202): 23-26.

H13. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2001. Genital Mutilasyon ya da Bilinen Adıyla Kadınların Sünneti: Kadına En Acımasız Saldırı. Kadınlar Dünyası, Ocak/16: 32-34.

H14. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 2001. Su Tüketimi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(193): 26-30. 

H15. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Küresel Ekonominin En Güçlü Aktörü Dünya Ticaret Örgütü Kadın İş Gücünü Tehdit Ediyor. Çalışma Ortamı, Kasım-Aralık/53: 14-16.

H16. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Kırsal Aile Sisteminde Sürdürülebilir Gıda Yönetimi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(190): 27-31.

H17. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Disney’de Çalışmak Peri Masalı Değil. Kadınlar Dünyası, Ekim/13: 16-17.

H18. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Dünya Ticaret Örgütü (WTO-World Trade Organization) ‘nün Tarım Ticareti Anlaşması (AoA-Agreement on Agriculture). Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(186): 23-26.

H19. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Küresel Ekonominin Dili (Uluslararası Terimler). Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(184) 6-7.

H20. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Gönüllü Kadın Kuruluşlarının Eğitim Etkinlikleri. Çiftçi ve Köy Dünyası, 16(183): 28-32.

H21. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Ekoloji”yi Keşfeden Kadın: Ellen Swallow Richards (1854-1917). Kadınlar Dünyası, Nisan/7: 38-39.

H22. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Kadın Bakış Açısından Sürdürülebilir Kalkınma. Çalışma Ortamı Dergisi, Mart-Nisan/49: 14-17.

H23. HABLEMİTOĞLU, Ş., 2000. Yeni Bin Yıla Hazırlık: Gönüllü Kadın Kuruluşları. Kadınlar Dünyası, Ocak/4: 36-37.

H24. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. Part-Time Çalışma Kadınların İstihdamı İçin Neden Uygundur? Çalışma Ortamı, Kasım-Aralık/47: 8-11.

H25. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Yayım Çalışmaları İçin “Toplumsal Cinsiyet Analizi”nin Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 15(179): 26-32.

H26. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1999. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı ve Büyük Buluşmanın Ardından. Kadınlar Dünyası, Ağustos/9: 17-20.

H27. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. İş ve Aile Sisteminin Dengelenmesinde Kadınların Part-Time Çalışma Olanakları. Verimlilik Dergisi, 27(4): 127-144 (Hakemli).

H28. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Kırsal Alanda Kadınlar ve Sürdürülebilir Gıda Güvenliği. Tarım ve Köy, Eylül-Ekim/123: 32-35.

H29. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Kırsal Alanda Kadın: Sorunlar ve Yaklaşımlar. Anahtar, 10(112): 21-22.

H30. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1998. Kırsal Alanda Kadınlar ve İşgücü Değeri. Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Şubat/ 570: 16.

H31. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997. Kadınların İş ve Aile Rollerinin Dengelenmesi: Eğilimler ve Talepler. Anahtar, 9(103): 12-22.

H32. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Bilinci ve Eğitimi. Çevre ve İnsan Dergisi, Haziran/34: 22-27.

H33. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1997. Kırsal Alanda Kadın   Üreticilere Yönelik Yayım Eğitiminin Geliştirilmesi. Çiftçi ve Köy Dünyası, 13(150): 21-25.

H34. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZMETE, E., 1997. Çocuk ve Para Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim, Mayıs/Haziran: 5-7.

H35. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1993. Orman Köylerinde Aile-Çevre Etkileşimi. 1. Ormancılık Şurası, 1-5 Kasım, Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları. ( Cilt 3 ), T.C. Orman Bakanlığı, Seri No: 13, Yayın No: 006, ( s: 620-628 ), Ankara.

H36. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1991. Kadının Kooperatifçilik Hareketlerine Katılımı. Çiftçi ve Köy Dünyası, 7(79): 8-12.

H37. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlıların Tüketim Harcamaları. Standard, 29(340): 40-44 (Hakemli).

H38. HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlılık ve Boş Zaman. Cumhuriyet Bilim Teknik, Ekim/189: 3.

H39. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş., 1990. Yaşlı Tüketiciler. Ekonomide Ankara, 34: 33-34.

H40. GÖNEN, E. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. , 1989. Teknolojik Gelişme Süreci İçinde Kırsal Yöre Kadını. Çiftçi ve Köy Dünyası, 5(54): 11-14.

 

İ. DERGİ HAKEMLİĞİ

Aile Araştırma Kurumu – Aile ve Toplum Dergisi (Hakem)

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Editör ve Hakem )

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Hakem)

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi (Hakem)

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi (Hakem)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Hakem)

International Journal of Consumer Studies (Hakem)

Social Behavior and Personality: an international journal (Hakem)

Toplum ve Sosyal Hizmet (Hakem)

World Applied Sciences Journal (Hakem)

J. Ulusal ve Uluslararası Konferanslar/Paneller

Akademik Erteleme: Yumurta Kapıya Neden Dayanır? Okan Üniversitesi Rehber Öğretmenler Buluşması, 16 Nisan 2016, Antalya.

Yoksulluğun Kadın Yüzü, Murat Paşa Belediyesi 6 Şubat 2016, Antalya.

Kadınlarla Kazanmak İçin Kadın Seçmeni Anlamak, İzmir Barosu, 6 Aralık 2016, İzmir.

Sosyal Belediyecilik ve Engelli Hizmetleri, Avcılar Belediyesi, 3 Aralık 2015, İstanbul.

Akademide Kadın Yönetici Olmak. Akademik Liderlikte ve Yöneticilikte Cinsiyet Eşitliği Paneli, Genovate Projesi Ankara Üniversitesi, 23 Haziran 2014, Ankara.

Kadın: Osmanlıdan Cumhuriyete-Cumhuriyetten Osmanlıya. Değerlendirme Paneli, Cumhuriyet Gazetesi ve Ankara Üniversitesi GETA 89. Yılında 29 Ekim 1923 Sempozyumu, 6 Kasım 2012, Ankara.

Anneliğin Doğası, II.Ulusal Ebelik Günleri , 5 Mayıs 2012, Ankara.

Yaşlanma ve Entegre Yaşam Hizmetleri, Yaşlanmaya Multidisipliner Yaklaşım Paneli, 23 Mart 2012 Ankara.

Pandoranın Kutusundan ‘’Alzheimer’’ Çıkarsa. ODTÜ Lions, 5 Temmuz 2011, Ankara.

Türkiye’de Güzellik ve Şiddet Kıskacında Kadın İmgesi. Kadın Hakları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Paneli, 8 Mart 2011, Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi, Ankara.

Dünya Kadınlar Gününün 100. Yılında Türkiye’de Kadın, 5 Mart 2010, Ankara Rotary Kulübü Dünya Kadınlar Günü Paneli, Ankara

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Bağlamında Travma ve İstismarı Önleme, 11 Mayıs 2009, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Hemşirelik Günü Paneli, Ankara.

Kadına Yönelik Şiddetin Ekolojisi, 5 Mayıs 2009, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Ebelik Günü Paneli, Ankara.

Türkiye’de Yakın Tarihin Hüzünlü Tanıkları ‘’Kadınlar’’, 6-8 Mart 2009, Türk Alman Toplumu, Stuttgart-Heidelberg, Almanya.

Bağımsızlıkçı Aydınlara Yönelik Cinayetler, 29 Ocak 2009, 16. Adalet ve Demokrasi Haftası,Yediveren Bağımsızlık Gülleri Paneli, Ankara.

Türkiye’de Siyasette Unut(tur)ulan Kadın, 26 Aralık 2008, Siyasette Kadın Paneli, Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Denizli.

Türkiye’de Post-Modern Kültürün Gündemi, 11 Kasım 2008, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Dönüşen Değerler ve Değiş(tiril)en Türkiye, 22 Ekim 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yeni Anayasa Taslağında Kadınlar Göz Ardı Ediliyor, 8 Mart 2008, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin.

Türkiye’de Küreselleşme ve Yeni İslami Hareket Arasında Dönüştürülen Kadın İmgesi, 7 Mart 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Çatışan Toplumsal Değerlerimiz ve Dönüştürülen Türkiye, 1 Kasım 2007, Türkiye’nin Sorunları Konferansları Dizi 1, Giresun Üniversitesi, Giresun.

Küreselleşme Karşısında Kemalist Düşün Sistemi, 7-12 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi 3. Bahar Şenlikleri, Adana.

Türkiye’de Kadınlar ve Küreselleşmenin Etkileri, 23 Mart 2007, Milli Güvenlik Akademisi Mezunları Derneği, Ankara.

Küreselleşme, Medya ve Kadın, 9 Mart 2007, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Atatürk’ün Kadın Devriminin Kaynağı, 8 Mart 2007, Türkiye’de Kadının Durumu Paneli,   İTÜ Aydınlanma Günleri, İstanbul.

Aydın Cinayetleri ve Düşündürdükleri, 21 Aralık 2006, Türkiye’de İrticai Faaliyetler ve Aydın Cinayetleri, Çankaya Belediyesi, Ankara.

Küreselleşme, Medya ve Gençlik, 21 Mayıs 2006. Üniversitelerarası Atatürkçü Düşünce Toplulukları Gençlik Platformu, Eskişehir

Türkiye’de Ulus Devletin Geleceği ve Aydın Cinayetleri. 18-20 Aralık 2005, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs.

Küreselleşme ve Ulus Devletin İşlevselliği, 25 Nisan 2005, Küreselleşme Kıskacında Ulus Devlet Paneli, Ankara.

Küreselleşme ve Kadın, 21 Mart 2005, Başkent Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Ankara.

Bilgi ve İletişim Çağında Kadının Görünmezliği, 8 Mart 2005, Burdur Valiliği ve ADD Burdur Şubesi, Burdur.

Küreselleşme ve Sosyal Boyutları, 9-10 Temmuz 2004, Tüm Halk Eğitimciler, Dikili.

Küreselleşme ve Ulusal Kültür, 12-14 Kasım 2004, Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği 4. Danışma Kurulu Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Atatürk’ün Kadın Devrimine Yönelik Eleştiriler ve Kadın Devriminin Anlamı, 11 Kasım 2002, Stutgart ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği, Almanya.