Date:Mayıs 03, 2017

Etkili ebeveyn olmak zor değil

Etkili ebeveyn olmayı tanımlamak zaman zaman anne baba olarak hepimize zor gelse de; esasında basit bir kaç özellikle açıklanabilir. Etkili ebeveyn olan bireyler, çocuklarının ihtiyaçlarını sezebilen, onlara uygun yanıtlar verebilen, aşırı hoşgörülü ya da katı olmayıp, çocuklarına karşı esnek bir turum içinde olabilen, davranışlarında belirli bir kararlılık, tutarlılık ve devamlılık gösterebilen, karşı çıkmadan önce her zaman çocuklarını dinleyebilen anne-babalardır.

Anne-babalar öncelikle çocuğunun bağımsız bir karakter olduğunu Kabul edebilen, birey olarak görebilen, sevgi ile yaklaşan ve olumlu ilişki kurmaya çalışan bireyler olmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki, ancak sevgiye dayanan eğitim sağlam ve başarılı bir eğitimdir. Anne-baba öyle bir ortam hazırlamalıdır ki, çocuk sanki her zaman anne ve babası yanındaymış gibi kendini güvenli ve hiç yanında değilmiş gibi özgür hissedebilsin. Böyle bir aile ortamı, çocuğun kendine özgü anlayış ve düşüncesini ifade etme olanağı sağlar.

Buna karşılık sağlıksız bir aile ortamı, çocuğun nasıl algılaması, düşünmesi ve davranması gerektiğiyle ilgilenir. Bunu sürekli çocuğuna dikte eder. Çünkü böyle anne-babalar için, çocuklarının belirli bir kalıba girmesi, bağımsız olarak gelişmesinden daha önemlidir.

Etkili ebeveynler, çocuklarının kendi kendilerini denetlemelerini ya da iç denetim anlamına gelen ahlak gelişimine ortam hazırlayan, çocuklardaki sorumluluk duygusunu geliştiren, olayların sonuçlarıyla onları baş başa bırakan, onlara hak ve özgürlüklerinin sınırını öğreten, çocuklarını korku ile denetlemeye çalışmayan, kendi kendilerini disipline eden ve düşüncelerini özgürce anlatabilen birer birey olarak büyümelerine çaba gösteren bireylerdir.