Date:Mayıs 03, 2017

Boşanma sürecinde danışmanlık gerekli ve etkilidir

Boşanma öncesi, boşanma sırasında ve sonrasında sosyal destek kapsamında alınacak danışmanlık, sağlıklı bir ayrılma için önemlidir. Boşanma süreci danışmanlığı, çiftlere bozulan ilişkilerini boşanma sonrasında yeniden yapılandırma ve boşanma sürecinde yaşanan sorunları gözden geçirerek kararlarının sonuçlarını değerlendirme fırsatı yaratan bir arabuluculuk faaliyettir.

Aynı zamanda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararıaile uyuşmazlıklarının çözümünde çatışmalı boşanmaları en aza indirmek amacı ile başvurulan yasal bir sistemdir. AB ülkelerinde son derece yaygındır. Arabuluculuk sürecinde anlaşmaların yapılması, çocukların haklarının korunması ve aile içi şiddeti en aza indirmede etkilidir. AB ülkelerinde sosyal güvenlik sistemi kapsamındadır. Sınır ötesi evliliklerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde de önemlidir. Çocukların yüksek yararı, dava sürecinin uzamaması gibi konularda etkili bir sistemdir. Dünyada yapılan araştırmaların sonuçları da bunu desteklemektedir.

Aile içi iletişim sorunları nedeni ile boşanma noktasına gelmiş bireyler için;

  • Aile içi iletişim becerilerini yeniden kazandırmak,
  • Çatışmayı çözmek ve aile içi destek sağlamak,
  • Psikiyatrik rahatsızlığı olduğu düşünülen bireyleri sağlık kuruluşlarına yönlendirmek,
  • Aile içi iletişim sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelmiş ailelerin sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde aynı zamanda çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunları çözmek,
  • Ailelere yönelik öfke kontrolü, boşanma sonrası iletişim ve karar alma destek çalışmaları yapmak,
  • Boşanma sonrası tek ebeveynlerin yaşadığı sorunlar ve çocuklarla ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda danışmanlık yapmak bu kapsamdadır.