Date:Mayıs 03, 2017

Filial (yakınlaştırıcı) aile çalışması çocuğunuzla aranızda köprü kurar

Çocuklar duygu ve düşüncelerini, içsel çatışmalarını yetişkinler gibi kolayca anlayıp ifade edemezler ve bu duygularıyla başa çıkamazlar. Çocuklar için bununla başa çıkmanın, çocukların kendilerini tanımalarının yolu “oyun”dur. Bu nedenle oyunun aile bireyleri arasında iletişimi ve etkileşimi iyileştirici, yakınlaştırıcı bir etkisi vardır.

Danışman, anne-babaya filial oyun becerisini, canlandırmalarla, taklitlerle, bilgi ve öneriler sunarak aktarır.Çocukları ile birlikte oynamalarını sağlayarak öğretir. Danışman, bu becerileri anne babaya kazandırırken geri bildirimlerde bulunur, güçlü yanlarını açıklar, eksiklerini gidermede destek olur. Bu süreçte, gözlemlerini paylaşarak önerilerde bulunur. Yani bu süreçte danışman her zaman anne babanın yanındadır. Bu yaklaşım hem aile danışmanlığını,  hem de anne babaya bilgi ve beceriyi kendi deneyimlerinden yola çıkarak, bu süreci yaşatarak kazandırmayı kapsar. Ayrıca çocuğun oynadığı oyun temalarını anne babayla birlikte konuşarak, çocukları hakkında daha derin bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur ve bu temalar doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmek için önerilerde bulunur ve aileyi empati kurarak dinler ve endişelerini paylaşır.

Bu öğrenme ve uygulama sürecinde, anne baba olarak öncelikle çocukların gelişimi, duyguları ve motivasyonları daha iyi anlaşılır, çocuklar oyunla duygularını kolaylıkla yansıtırlar, çocuklarla iletişim gelişir. Bu durum anne babaların çocuklarıyla daha sıcak bir ilişki kurmalarını sağlar ve anne baba olarak kendilerine güvenleri artar. Çocukları ile kaygısız bir iletişim kurarlar.